Strona główna
Patronat Honorowy i merytoryczny:

Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej   Minister Infrasturktury
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Oficjalne poparcie:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, pod Przewodnictwem Posła Bronisława Dutki zapraszają do uczestnictwa w pierwszej z cyklu konferencji, która odbędzie się:

19 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie

Głównym założeniem cyklu konferencji jest promowanie eko – cyklu od projektowania przez eko – budowanie, aż do eko – eksploatowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją Organizatora jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.
Budownictwo ekologiczne to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku. W Polsce obowiązuje już nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych. Krok po kroku przygotowujemy się do osiągnięcia standardów, które inne kraje zdążyły już wypracować. Więcej informacji o Konferencji


Plan dotarcia do Sali Kolumnowej Sejmu RP (wjazd od ul. Wiejskiej, wejście CI)MURATOR muratorplus.pl energiaidom.pl energyplanner.pl eko-samorzadowiec.pl budowa.org budownictwo.org green2magazyn.pl Miesięcznik Materiały Budowlane Kwartalnik Dachy Zielone


Copyright © 2011. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych