Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oferuje pomoc samorządom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji (w tym ekologicznych), wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw.

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

Identyfikacja źródeł finansowania projektu:

 • analiza dostępnych programów UE współfinansujących planowane inwestycje w odniesieniu do profilu działalności samorządu lub przedsiębiorstwa,
 • ocena możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE oraz środków krajowych

Przygotowanie dokumentacji wymaganej w celu uzyskania dotacji

 • Aplikacja/wniosek
 • Studium wykonalności - opcjonalnie
 • Nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • Złożenie kompletu dokumentów do Instytucji Wdrażająco-Finansujących
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Instytucje Wdrażająco-Finansujące

Dodatkowo oferujemy wsparcie w okresie wdrażania i realizacji projektu

 • zarządzanie i nadzór nad procesami realizacji projektu
 • koordynacja realizowanych działań i współpracy z partnerami
 • postępowanie przed administracją publiczną w Polsce i instytucjami europejskimi
 • rozliczenie końcowe dotacji
 • wsparcie w nawiązywaniu ewentualnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

Wszelkich informacji udzielą doświadczeni doradcy:

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27
tel. 14 627 04 20 lub 14 692 83 13
tel. kom. 600 065 848


Narodowy Konkurs Ekologiczny 'Przyjazni Środowisku'
Rzetelny Partner Samorządu
Firma Świadoma Środowiska